Novogodišnji koncert 2019

Novogodišnji koncert učenika škole, održan 23.12.2019. godine u holu objekta B Osnovne škole „Vuk Karadžić“.